Myofasciale pijn is een vorm van pijn die voortkomt uit spieren of hun gerelateerde fascia en die gewoonlijk geassocieerd is met myofasciale triggerpunten. Een myofasciaal triggerpunt is een uiterst gelokaliseerde, hypergeïrriteerde plaats in een voelbare gespannen band binnenin een spier.

Binnen de praktijk gebruiken wij 3 methodes om myofasciale pijn te behandelen nl. roptrotherapie, Ergon® IASTM en dry needling.


Roptrotherapie

Roptrotherapie is een behandelmethode die zijn oorsprong heeft in Japan. Er wordt tijdens de behandeling gebruikt gemaakt van een bronzen T-bar. De bedoeling van deze therapie is om verhardingen die aanwezig zijn in de spieren los te maken om op lange termijn de gewrichten weer beweeglijker te maken en de oorsprongkelijke pijn te reduceren. Roptrotherapie is aangewezen bij chronische aandoeningen (vb. rugklachten, tenniselleboog). Bij sporters kunnen we deze techniek toepassen in de subacute fase van het letsel.

Ergon® IASTM

Ergon® IASTM is een therapeutische aanpak die statische en dynamische manipulaties van zacht lichaamsweefsel combineert met speciale klinische apperatuur voor de behandeling van neuromusculaire pathologieën. Deze techniek is gebaseerd op de myofasciale meridianentheorie zoals die voor het eerst beschreven werd door Thomas Myers en Ida Rolf. Deze technieken worden op specifieke punten van weefselbeperkingen en fasciale verklevingen langs de fasciale meridianen toegepast. De effecten van deze techniek zijn aanzienlijk en omvatten therapeutische aanpassingen op korte en lange termijn, zoals 'losmaking' van de cross-links tussen weefsels, herstel van de elasticiteit van bind- en spierweefsel, vermindering van pijn en spierspasmen door neurofysiologische aanpassingen en uiteindelijk mobilisatie van fasciale verklevingen. Andere effecten betreffen de vergemakkelijking van reflextieve veneuze terugstroom en herstel en verhoging van de cellulaire activiteit. (www.ergontechnique.com)

Dry needling

Dry needling is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes waarbij er een dunne naald ter hoogte van een triggerpunt in een spier wordt geplaatst. Een triggerpunt is een lokaal voelbare verharding die pijn veroorzaakt met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Als reactie op het inbrengen van de naald geeft de spier vaak een ontlading (twitch) waardoor de spanning in de spier meteen afneemt en snelle pijnverlichting en verbetering van de mobiliteit optreden. Hierna kan de kracht en belastbaarheid in de behandelde spieren hersteld worden en kan er gewerkt worden aan secundaire preventie. In combinatie met de juiste oefentherapie en ergonomisch advies wordt zo het gewenste resultaat bereikt. (www.trigger.be)